FAQ:

1
1.2- Zer administrazio-egoeratatik har daiteke parte lehiaketan?
Honako administrazio-egoera hauetatik har daiteke parte: -Lehiatzeko kategoria/postu funtzional berberean edo baliokidean zerbitzu aktiboa ematea edo hartan plaza erreserbatuta izatea. -Zerbitzu aktiboaz bestelako egoera eta lehiatzeko kategoria/postu funtzional berberean edo baliokidean plaza erreserbatuta izan gabe, baldin eta destinoen eskaintza eta esleipenerako ziklo zehatzera deitzen duen Ebazpenean baldintzak betetzeko seinalaturiko epearen azken egunean zerbitzu aktibora sartzeko lege-eta erregelamendu-baldintzak betetzen baditu. Osakidetza Euskal Osasun Zerbitzuak deituriko lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorrean ezingo dute parte hartu Osasun Sistema Nazionaleko estatutupeko langile finkoek, baldin eta etete finkoko egoeran badaude, eta betiere etete horrek dirauen bitartean. Gehiago(+) Gutxiago(-)